header gpv
CO2 Energie Reactor slib en chemisch afval metaal ertsen Carbonisatie mineralen Stabilisatie afvalstromen energie opwekking mine tailing Teerzand
taal-en
taal-nl
Home CO2 Gravity Pressure Vessel GPV GPV techniek GPV toepassingen GPV Producten Soorten mineralen Levering mineralen Wetenschappelijk onderzoek Links Contact gegevens

 

Carbonisatie van mineralen van natuurlijke oorsprong

 

download CO2 Carbonisatie reactor leaflet ( engels)

 

download CO2 Energy Reactor leaflet ( engels)

 

Carbonisatie van mineralen is de chemische eigenschap van basische mineralen ( silicaten) om te reageren met een zuur ( CO2).

CO2 is dus niet de natuurlijke eindtoestand:

 

Image0010

 

Bij de reactie met silicaten komt er warmte vrij en wordt een eind toestand bereikt.

 

Dit is de grootste natuurlijke CO2 binder op onze aarde.

Jaarlijks wordt op deze wijze door de natuur 4 miljard ton CO2 uit de lucht en water atmosfeer gebonden.

Deze binding is definitief, alleen bij zeer hoge temperaturen ( > 1000 °C) komt de CO2 weer vrij.

 

Door menselijke invloed is momenteel de uitstoot van CO2 veel hoger dan de natuur kan opvangen ( 20 miljard ton). De natuur kan deze grote hoeveelheid niet opnemen, waardoor de hoeveelheid CO2 in de lucht en wateratmosfeer toeneemt.

De verhoogde CO2 veroorzaakt o.a. temperatuursverhoging van de lucht en verzuring van onze oceanen.

 

Er zijn op elk continent voldoende delfbare mineralen aanwezig om alle CO2 uitstoot te neutraliseren.

Natuurlijk kost het delven, vermalen en transporteren van de mineralen energie en geeft een uitstoot van CO2.

Volgens recentelijk uitgevoerde CO2 balans berekeningen blijft er meer dan 80% over om CO2 te binden, dus de balans is zeer positief.

 

Een aantal veel voorkomende mineralen komen hiervoor in aanmerking:

-                Olivijn ( Mg Silicaat)

-                Wallostoniet ( Ca Silicaat)

 

 

Er wordt opveel plaatsen onderzoek gedaan naar de natuurlijke verwering van deze

mineralen en de CO2 bindende gevolgen.

Innovation Concepts is bezig met de uitvoering van een project, waarbij natuurlijke carbonisatie van mineralen gecombineerd wordt met voedsel productie verbetering.

het CO2 for Food project.

 

 

 

Bij de verwering wordt CO2 gebonden en komen reststoffen als silica en Mg, Fe en Ca Carbonaten vrij. Deze materialen hebben een uitstekende werking op de plantengroei en kunnen worden ingezet als aanvulling of vervanger van kunstmest.

 

In de natuur duren deze processen, afhankelijk van de korrelgrootte soms duizenden jaren.

 

Deze langzame reactie kan worden versneld door:

-                Temperatuur verhoging

-                PH verhoging

-                Drukverhoging

-                Deeltjes verkleining

-                Aanwezigheid van water en CO2

-                Katalysatoren.

 

Er wordt onderzoek gedaan naar de invloed van schimmels en bacteriën.

 

De reactie vind plaats langs het oppervlak van de mineraaldeeltjes, hierdoor ontstaat een reactiehuidje, waardoor de snelheid van de reactie achteruitgaat.

De reactie is exotermisch, er komt warmte vrij.

 

Versnelling reactie snelheid

Voor een industriële carbonisering van mineralen is het noodzakelijk om de reactiesnelheid zoveel mogelijk te verhogen.

In traditionele autoclaven is er zeer veel energieverlies, waardoor er soms meer CO2 geproduceerd wordt dan er wordt vastgelegd.

 

Bij de GPV is dit totaal anders, er wordt een perfecte omgeving gecreëerd voor een effectieve reactie voor het definitief vastleggen van CO2.

 

- Door de geintregeerde warmte wisselaar komt er zelfs energie vrij in de vorm
  van stoom en wordt dus energie geproduceerd .

- Continuproces

- Verblijftijd van ca. 60 minuten ( afhankelijk van mineraalsoort en deeltjesgrootte)

- Uitstekende menging van de slurry en CO2 door het 3-fase mengsel

- “gratis”drukopbouw tot 100 bar.

- Constante crushing van de deeltjes, waardoor de korreldiameter niet extreem klein
   hoeft te zijn, de reactie versneld verloopt en de kwaliteit van de restproducten
   hoger is.

 

 

 

Tevens zijn er nog andere secondaire voordelen zoals;

- Het CO2 hoeft niet 100% zuiver te zijn, de GPV functioneert tegelijkertijd als
   “wasinstallatie”dus alle oplosbare gassen komen in oplossing eruit, zoals NOx, SO2

   de fijnstof e.s. wordt eveneens gobonden.

 

 

Op deze wijze is het mogelijk CO2 te binden, energie op te wekken en hoogwaardige reststoffen te produceren.

We spreken dan werkelijk over CO2 positieve bouwstoffen voor in de landbouw, bouw, infra, industrie en oeverbescherming.

 

Welke reststoffen dit zijn en onder welke omstandigheden dit gebeurt, verwijzen wij naar de desbetreffende mineralen.

   

Innovation Concepts B.V. uit Nederland heeft patent gekregen op een aantal toepassingen om door middel van de GPV techniek CO2 negatieve grondstoffen te produceren.

Momenteel zijn diverse toepassingen in onderzoek.

 

Van een aantal mogelijkheden is een haalbaarheid onderzoek verricht en worden laboratoriumproeven met een speciaal ontwikkelde batch autoclaaf uitgevoerd.

 

 

Contact: info@innovationconcepts.eu

 

 

 schema gpv2