header environmental concepts
CO2  binding mineralen CO2 binding producten

 

taal-nltaal-en

 

 

 

 
Home CO2 Gravity Pressure Vessel GPV GPV techniek GPV toepassingen GPV Producten Soorten mineralen Levering mineralen Wetenschappelijk onderzoek Links Contact gegevens

CO2

 

CO2 heeft een negatieve klank en wordt direct in verband gebracht met klimaat veranderingen, overstromingen, droogte, hongersnood, uitputting van fossiele energie, wegstoppen in de grond, risico's e.d.

 

Innovation Concepts B.V. benadert het van een andere hoek. Hoe kunnen we dit ongewenste afvalproduct als een nuttig product gebruiken? Dus het gebruiken als hulpstof. Dit past ook in een ketenbenadering.

 

Hoe is dit mogelijk? Welke mogelijkheden zijn er? Waar liggen de kansen?

 

 

Door de reactie mineralen met CO2 wordt jaarlijks al miljarden tonnen aan CO2 vastgelegd definitief vast gelegd.

Dit proces heet mineralisatie of carbonisatie en maakt deel uit van de anorganische koolstof kringloop.

 

Dit natuurlijke proces gaat echter heel langzaam.

Een mogelijkheid om dit te versnellen is het mijnen, malen en verspreiden van geschikte mineralen.

 

Deze mineralen zijn in het algemeen Olivijn, Serpentijn en Wollastoniet.

 

De langzame reactiesnelheid kan beinvloed worden door water, temperatuur, druk, contact oppervlak, PH waarde, aanwezigheid van specifieke schimmels en bacterieen.

Onder optimale omstandigheden zal ca. 10 µ van een korrel olivijn reageren.

 

 

Commercieel aantrekkelijke mogelijkheden om onder atmosfrerische omstandigheden CO2 te binden zijn o.a. in het project CO2 for Food, grondverbetering en producten.  

 

 

Door o.a. temperatuur en druk te optimaliseren in onze CO2 Energy Reactor, wordt een industriele toepassing mogelijk.

CO2 wordt hier toegepast als grondstof voor het maken van hoogwaardige grondstoffen voor de industrie, bouw, infra en landbouw.

 

verwijzing co2 binding mineralen
verwijzing co2 binding afvalstromen
verwijzing co2 enery reactor
verwijzing co2 binding producten

 

 

 

 

 

verwijzing co2 binding landwinning